Скочи на садржај

Појам „pull-up“ и „pull-down“ отпорника

Приликом коришћења микроконтролера, када пин који користимо као улаз није подешен на „HIGH“ или „LOW“ стање, већ његово стање „плута“ између ове две вредности кажемо да се налази у стању високе импедансе. Ово је стање које свакако желимо да избегнемо јер доводи до неправилности (непредвидивости) у раду и зато уводимо појам попут „pull-up“ и „pull-down“ отпорника. Ово нису посебне врсте отпорника, већ отпорници који нам омогућавају да задржимо жељено стање логичког кола без обзира на услове. Ардуино пин је везан преко овог отпорника на константну вредност и то на +5V напајања или на GND (масу). У првом случају ради се о „pull-up“, док у другом говоримо о „pull-down“ отпорнику.

Електрична шема pull up и pull down отпорника
Електрична шема повезивања

Pull-up“ отпорник

„Pull-up“ отпорник ја горњој слици приказан је лево. Оно што он омогућује је одржавање дигиталног улаза (пина) на високом напонском нивоу (у даљем тексту означен стањем „HIGH“). Vcc представља извор напајања од 5V, који одговара стању „HIGH“, док је Vout онај извод који повезујемо на пин Ардуина конфигурисаног као улазни. Дакле, све док не притиснемо тастер S1 пин Ардуина биће на стању „HIGH“, када је тастер притиснут пин Ардуина се повезује са масом и поставља се на ниски напонски ниво (у даљем тексту означен стањем „LOW“). Због ове особине, одржавања „HIGH“ стања на пину Ардуина отпорник R1 зовемо „pull-up“ отпорник.

Pull-down“ отпорник

„Pull-down“ отпорник је на горњој слици приказан десно. Супротно претходном начину везивања отпорника са улазним пином Ардуино плочице, омогућава нам одржавање стања улаза на „LOW“ вредности. Ово је могуће зато што је пин Ардуина преко отпорника R1 директно везан на масу (тачку нултог потенцијала). Оног тренутка када буде притиснут тастер S1 пин Ардуина се повезује са извором напајања Vcc и доводи на стање „HIGH“. Због ове особине, одржавања „LOW“ стања на пину Ардуина отпорник R1 зовемо „pull-down“ отпорник.

Електрична шема

Електрични дијаграм Pull up отпорника
„Pull up“
Електрични дијаграм Pull down отпорника
„Pull down“

Скице и објашњење скица

Програм за тестирање Pull up отпорника
„Pull up“ скица
Програм за тестирање Pull down отпорника
„Pull down“ скица

„Pull up“ скица

Тастер је повезан на пин 2 који је конфигурисан да ради у режиму „INPUT_PULLUP“. Дефинисана је и брзина серијске везе од 9600 бауда. Променљива „buttonState“ чува стање тастера – у њој ће бити смештена информација о томе да ли је тастер притиснут или не. Као што је речено, код „pull up“ отпорника, пин је везан на „HIGH“ ниво, када је тастер притиснут везује се на масу, односно поставља на „LOW“. Када је тастер притиснут buttonState се поставља на вредност „0“. Исказ у „if“ структури ће у том случају бити тачан и одштампаће се порука „Button pushed!“.

„Pull down“ скица

Тастер је повезан на пин 2 који је конфигурисан да ради у режиму „INPUT_PULLUP“. Дефинисана је и брзина серијске везе од 9600 бауда. Променљива „buttonState“ чува стање тастера – у њој ће бити смештена информација о томе да ли је тастер притиснут или не. Као што је речено, код „pull down“ отпорника, пин је везан на „LOW“ ниво, када је тастер притиснут везује се на извор напајања, односно поставља на „HIGH“. Када је тастер притиснут buttonState се поставља на вредност „1“. Исказ у „if“ структури ће у том случају бити тачан и одштампаће се порука „Button pushed!“.

Видео туторијал

Тастери

Тастери служе да омогуће кориснику омогући проток струје из једног дела кола у други. Функционише потпуно исто као висећи мост – када је мост подигнут, није могућ прелазак са једног краја на други, када се спусти прелазак је могућ. Исто тако и струја, не може да пређе са једне стране кола на другу све до тренутка притиска тастера.

Шема је дата на следећој слици:

Тастер - физички изглед и електрични дијаграм

sr_RSСрпски језик
Powered by TranslatePress